Personas datu apstrādes politika

Brīvprātīgi piekrītu, ka Monify kā pārzinis veic šādu manu personas datu apstrādi:

  • apstrādā, t.sk. saņem, saglabā, manus personas datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, un manu kredītinformāciju (ziņas, kas iegūtas no Kredītinformācijas biroja likumā noteiktajiem kredītinformācijas avotiem un raksturo manu kredītspēju) no jebkura licencēta kredītinformācijas biroja ar mērķi izvērtēt manu kredītspēju un Monify kredītriska pārvaldībai;

  • apstrādā, t.sk. saņem, saglabā, nodod, manus personas datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, un informāciju par manu parādu jebkuram parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējam, ar kuru Monify ir noslēdzis sadarbības līgumu un arī iekļaut šo informāciju Lursoft Kavēto maksājumu datu bāzē ar mērķi sekmēt trešo personu spēju iespēju novērtēt manu maksājuma saistību izpildi.

Apliecinu, ka esmu informēts un saprotu, ka man ir brīvas izvēles tiesības dot vai attiekties dot piekrišanu. Saprotu, ka gadījumā, ja dodu piekrišanu savu personas datu apstrādei, man ir tiesības to jebkurā laikā vienpusēji atsaukt, iesniedzot Monify rakstisku paziņojumu.

 

Personu datu un autortiesību konfidencialitātes politika

Šī vietne ir AS Monify īpašums. Visi materiāli, kas ievietoti šajā vietnē, pieder AS Monify, un tos aizsargā autortiesību likums. Materiāli, kas ievietoti šajā vietnē un saņemti divpusējā saziņā ar AS Monify, nevar tikt mainīti un izmantoti publicēšanai citās interneta lapās vai komerciālos nolūkos.

Lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus, AS Monify izmanto informāciju, kas saņemta no potenciālajiem klientiem. Šī informācija ir: finanšu informācija par uzņēmumu un uzņēmuma īpašnieka un/ vai galvotāja personiskā informācija. Visa informācija tiek nosūtīta e-pastā un tiek uzglabāta īpaši aizsargātā elektroniskā mākonī.

No potenciālajiem klientiem saņemto informāciju AS Monify izmanto tikai kredīta pieteikumu apstrādei un klienta maksātspējas pārbaudei publiskajos un slēgtajos reģistros. Saņemtā informācija netiek izmantota un nodota trešajām personām un to nevar izņemt ārpus AS Monify elektroniskā mākoņa, kuram ir pieeja ierobežotam uzņēmuma darbinieku skaitam, kas ir atbildīgi par informācijas drošību.

Katrs AS Monify klients piekrīt konfidencialitātes noteikumiem laikā, kad pieteikums tiek nosūtīts, izmantojot pieteikuma formu. Arī klients piekrīt, ka viņam var tikt nosūtīta papildus informācija par AS Monify pakalpojumiem vai īpašajiem piedāvājumiem. Klientam jebkurā laikā ir tiesības atteikties no uzņēmuma ziņu saņemšanas, nosūtot e-pastu brīvā formā ar pieprasījumu atteikties no e-pasta sūtīšanas.